ໂຄງການ FLY 2024 ມາແລ້ວວວວ!!! ຂໍເຊີນຊວນນັກສ້າງຮູບເງົາທັງມືອາຊີບ ແລະ ສະໝັກຫຼິ້ນ ທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 19-24 ປີ (ປີ 2000-2005) ສົ່ງໃບສະໝັກ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃຫເປັນຜູ້ນໍາດ້ານຮູບເງົາ ໃນໂຄງການ FLY 2024 ເຊິ່ງຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 ຕຸລາ-13 ພະຈິກ 2024 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ທ່ານໃດສົນໃຈ ສາມາດສົ່ງແບບຟອມສະໝັກມາໄດ້ທີ່ກົມຮູບເງົາ ຫຼື ອີເມລ www.laofilm@yahoo.com

– ປິດຮັບສະໝັກ ວັນທີ 05 ມິຖຸນາ 2024

– ປະກາດຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກ ວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2024

– ກະກຽມການຜະລິດອອນໄລນ໌ ວັນທີ 14 ສິງຫາ-24 ຕຸລາ 2024

ໝາຍເຫດ: ກະລຸນາເບິ່ງລາຍລະອຽດການສະໝັກ ໄດ້ທີ່ໃບປະກາດທີ່ຕິດຄັດມານໍານີ້.

– ສາມາດດາວໂຫຼດລິ້ງແບບຟອມສະໝັກໄດ້ທີ່ນີ້:

ໂຄງການ FLY 2024 ມາແລ້ວວວວ!!! ຂໍເຊີນຊວນນັກສ້າງຮູບເງົາທັງມືອາຊີບ ແລະ ສະໝັກຫຼິ້ນ ທີ່ມີອາຍຸລະຫວ່າງ 19-24 ປີ (ປີ 2000-2005)ສົ່ງຜົນງານເຂົ້າຮ່ວມ ເພື່ອຝຶກອົບຮົມໃຫເປັນຜູ້ນໍາດ້ານຮູບເງົາ ໃນໂຄງການ FLY 2024 ເຊິ່ງຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 30 ຕຸລາ-13 ພະຈິກ 2024 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ. ທ່ານໃດສົນໃຈ ສາມາດສົ່ງແບບຟອມສະໝັກມາໄດ້ທີ່ກົມຮູບເງົາ ຫຼື ອີເມລ www.laofilm@yahoo.com

– ປິດຮັບສະໝັກ ວັນທີ 05 ມິຖຸນາ 2024

– ປະກາດຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກ ວັນທີ 17 ກໍລະກົດ 2024

– ກະກຽມການຜະລິດອອນໄລນ໌ ວັນທີ 14 ສິງຫາ-24 ຕຸລາ 2024

ໝາຍເຫດ: ກະລຸນາເບິ່ງລາຍລະອຽດການສະໝັກ ໄດ້ທີ່ໃບປະກາດທີ່ຕິດຄັດມານໍານີ້.

– ສາມາດດາວໂຫຼດລິ້ງແບບຟອມສະໝັກໄດ້ທີ່ນີ້:

https://drive.google.com/drive/folders/1of1W2UB5k8E5MasMLd8lE3eVXYRdklTv?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2n7Icwfh5mFYS6MHRxIqDxI1hNQneQOgxEb4x-3I0KfI4m2hv-89FtGso_aem_Af7KiJJDbwl04luT7dRBS-V5YcHMmB4MOgVBXmzNGtoyDJ4UtTvVMYu4hwtkBkr_L6laIofdAj32Iw2O50FphMvx